Hätverksamheten är nedlagd.

Men fortfarande betar får och kalvar i våra hagar.